Általános Szerződési Feltételek

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Németh Krisztina Mentorháza

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a GerincZóna Bt. (Székhely: 1221 Budapest, Gerinc utca 22., Adószám: 24301721-1-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF letölthető: www.mentorhaz.kristalyvirag.hu

A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: GerincZóna Bt. (Németh Krisztina Mentorháza)

A szolgáltató székhelye: 1221 Budapest, Gerinc utca 22.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe és telefonszáma: mentorhaz@kristalyvirag.hu +3620/4046455 (hétfő-csütörtök 9:00-14:00)

Cégjegyzékszáma: 01-06-786392

Adószáma: 24301721-1-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszéki Cégbíróság

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-106704/2016.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: MediaCenter Hungary Kft. Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 Telefon: 76 / 506-618 Adószám: 13922546-2-03

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF 2016. október 1. napjától visszavonásig és/vagy módosításáig van hatályban. A Szolgáltató fenntartja magánk a jogot a felhasználási feltétételek külön értesítés és indokolás nélküli megváltoztatására is. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Felhasználó felelőssége, hogy a felhasználási feltételek változását figyelemmel kísérje. A módosítást követően a szolgáltatás használata a felhasználási feltételek módosításának elfogadását jelenti.

1.3. A Jogtulajdonos, mint szerző rendelkezik valamennyi olyan kiadvány (könyv, jegyzet, stb.), fotó, kreatív ötlet és írás szerzői, szellemi jogával, amely a jelen honlapon elérhető. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra is. Ezen kívül a nyomtatott kiadványok minden esetben úgynevezett impresszumot is tartalmazhatnak, amelyben/amelyen feltüntetésre kerül a szerzői jogokra történő utalás. Nemcsak a szerzői tartalmak használata, de ezen megjelölések eltávolítása is megvalósíthatja a szerzői jogok sérelmét. Kiadványnak és szerzői tartalomnak minősülnek a jelen honlapon található bejegyzések, megfogalmazások, blogírások, termékleírások és más, a honlap üzemeltetőjének gondolatait tartalmazó szövegek, képek, összefüggések. A jogszerűtlenül lemásolt, sokszorosított nyomtatott kiadványok akár magánfelhasználása, akár terjesztése esetén, illetve a jogellenesen használt, jelen honlapon található, bejegyzések, megfogalmazások, blog tartalmak, termékleírások és más, a honlap üzemeltetőjének gondolatait tartalmazó szövegek, képek, összefüggések esetében jogsértést követ el, mely jogi következményeket von maga után. Vitás kérdésekben webmesteri igazolással és közjegyzői, ügyvédi képernyőmentéssel bizonyítjuk a jogtalan magatartást.

1.4. A Weboldal esetenként nem lesz elérhető és hibák is előfordulhatnak benne. „Ahogy megjelenik” és „ahogy elérhető” alapon hozzáférhető, olyan mértékben, ahogyan azt a törvények megengedik mindenféle szavatosság, feltételek vagy garanciák nélkül. 1.5. A Szolgáltatónak nem kötelessége a Weboldalon található bármilyen információ frissítése, kivéve, ha ezt a vonatkozó törvények előírják. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Weboldalt és/vagy az itt megtalálható információkat, anyagokat, termékeket és/vagy szolgáltatásokat ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa, szerkessze, törölje, felfüggessze, vagy azzal felhagyjon.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

1.6. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a szerződött futárszolgálatot a megrendelés kézbesítésének érdekében. Amennyiben használja Weboldalt, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy elfogadta Adatvédelmi Nyilatkozatát.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-106704/2016

1.7.A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.) Ezen adatokat a szolgáltató kizárólag jogszabályban előírt esetekben adja át hatóságok részére.

1.8. A szolgáltatás igénybevételhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k letiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei nem, vagy csak részben használhatók. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a megrendelő böngészőjének, és amelyet a megrendelő gépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés során leadott adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használhatja fel. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti az mentorhaz@kristalyvirag.hu e-mail címen.

1.9. Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A felhasználó a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Az oldal böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a www.mentorhaz.kristalyvirag.hu weboldal általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. 1.10. A weboldalon a Megrendelő regisztrálhat. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profilom menüpontban van lehetőség. Az Adatvédelmi tájékoztató letölthető a www.mentorhaz.kristalyvirag.hu oldalról.

VERSENYEK, JÁTÉKOK, VETÉLKEDŐK, INGYENES NYEREMÉNY SORSOLÁSA 1.11. A Weboldalon Szolgáltató megszervezhet, és reklámozhat versenyeket, játékokat, vetélkedőket vagy ingyenes nyereménysorsolásokat. Ezekre sajátos szabályok vonatkoznak majd. Kérjük, hogy ha bármely versenyen, játékon, vetélkedőn, ingyenes nyereménysorsoláson részt vesz, előtte figyelmesen olvassa el az erre vonatkozó szabályzatot, ugyanis Szolgáltató úgy tekinti, hogy részvételével hozzájárult és kötelezi magát ezeknek a szabályoknak a betartására.

Harmadik fél weboldalai

1.11. Weboldalon harmadik fél által működtetett weboldalakra mutató linkek lehetnek elhelyezve („Harmadik fél weboldalai”). Ezeknek a linkeknek csupán az a célja, hogy további információkkal szolgáljanak. Ha Weboldalon feltüntetésre kerül Harmadik Fél Weboldala, ez még nem jelenti azt, hogy Szolgáltató egyetért azzal, azonosítja magát annak álláspontjával, vagy felelősséget vállal érte, tartalmáért, használatáért, vagy az általa elérhető termékekért vagy szolgáltatásokért. Szolgáltató nem köteles Harmadik Fél Weboldalát szűrni vagy figyelni, és nem is vizsgálta ki vagy figyelte Harmadik Fél Weboldalának pontosságát, teljességét vagy törvényességét. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amit Harmadik Fél Weboldalának használata vagy az abban való megbízás okozhat a Megrendelőnek. Megrendelő saját felelősségére használja a Harmadik Fél Weboldalát. Harmadik Fél Weboldalának látogatásakor az itt feltüntetett feltételek és kikötések és nyilatkozatok vonatkoznak Megrendelőre, és Szolgáltató azt ajánlja, hogy ezeket ellenőrizze!

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

1.12. Fogalmak

Kínált termékek: aromaterápia (illóolajok), ásványok, tanfolyami kiegészítők, könyvek, tananyagok, jegyzetek

Kínált szolgáltatások: tanfolyamok, online kurzusok, természetgyógyászati továbbképzések, egyéb kezelések, tréningek, workshop-ok, ismeretbővítő kurzusok, előadások, ezen szolgáltatásokra vonatkozó ajándékkártyák, kedvezménykuponok.

Megrendelő: a weboldal látogatója, és/vagy a kínált termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy.

Szerződés: A Szolgáltató és a Megrendelő között a kínált termék(ek) megvásárlására és leszállítására és/vagy a kínált szolgáltatás(ok) megvásárlására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

Könyv, Tananyag, jegyzet: nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás.

Visszaigazolás: Megrendelő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) a Szolgáltató általi írásbeli elfogadása.

Villámár: a Szolgáltató által kínált kedvezményes ár, mely a honlapon szereplő hirdetményben meghatározott határidőig banki úton átutalt vagy PayPal-lal vagy bankkártyával kifizetett, és a határidőig beérkezett tanfolyami díjaknál érvényesíthető a kosárnál, a hirdetmény VILLÁMÁR kuponkódjának a beírásával. A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet szerint Szolgáltató Fogyasztó részére a villámárnál is 14 napos elállást biztosít a jelentkezési lap elküldésének napjától, mely egyben az elektronikus szerződéskötés kezdete is a két fél között. Azonban e határidőn túli visszamondás esetén a befizetett, teljes összeg akkor sem jár vissza, ha a Fogyasztó távol marad a képzéstől.

1.13. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár vagy villámár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról minden fórumon.

1.14. A kínált termékek online minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, a kínált szolgáltatások online minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével vagy személyesen is megvásárolhatók. A termékek és szolgáltatások árai tartalmazzák az Áfát. Nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

A rendelés menete, a megrendelések feldolgozás és teljesítése

1.15. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig módosítható, illetve lemondható, erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség az 1.23. pontban rögzített elérhetőségeken. A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélésszerűen. A Felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. Minden rendeléshez a Szolgáltatónak is hozzá kell járulnia. A Szolgáltató csak abban az esetben köt a Megrendelővel szerződést, ha már elfogadta a rendelését. A szerződés csak azokra a termékekre, szolgáltatásokra vonatkozik majd, amelyek esetében elfogadta rendelését. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Megrendelő rendelésének elfogadását egy e-mailben erősíti meg a Szolgáltató. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A visszaigazolt megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék, vagy szolgáltatás időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Weboldalról megrendelhető termékek, szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek, szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

A Szolgáltató visszaigazolását követően Megrendelő részéről visszaélésszerűnek minősül a módosítás és lemondás jogának gyakorlása, ha az Megrendelő a rendeléseinek több mint 40 %-át módosítja, illetve lemondja, ebben az esetben Szolgáltató jogosult Megrendelő regisztrációját azonnali hatállyal törölni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rendelések visszaigazolása után Szolgáltató megkezdi a teljesítést, így a módosítás, illetve lemondás Szolgáltatónak többletköltséget okoz. A módosítás és lemondás jogának korlátozása erre tekintettel került meghatározásra. Szolgáltató jogosult azon felhasználók regisztrációját is azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét megtagadták.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.

1.16. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a www.mentorhaz.kristalyvirag.hu honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék, szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket,szolgáltatást hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

1.17. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.18. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató a Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Szállítási és fizetési feltételek

1.19. A Weboldalon megjelentetett termékek szállítása jelen Szállítási Feltételek szerint történik, ideértve bármely ezekben hivatkozott és a Weboldal termékekkel kapcsolatos aloldalain elérhető egyéb feltételeket és kikötéseket abban a formában, ahogyan ezeket módosulásuk szerint frissítik („Szállítási Feltételek”). Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Szállítási Feltételeket! Mielőtt véglegesíti rendelését, Megrendelőnek el kell fogadnia „Szállítási Feltételeket” úgy, ahogyan azok a rendelés idején, a weboldalon szerepelnek. Az elfogadás azt jelenti, hogy a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy betartsa a Megrendelő rendelésekor hatályos Szállítási Feltételek előírásait. Amennyiben ehhez Megrendelő nem járul hozzá, nem rendelhet a weboldalról.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Szállítási Feltételeit bármikor módosítsa, és a módosítást, az új változatot a weboldalon történő megjelenítésével hozzuk a Megrendelő tudomására, mindenféle egyéb figyelmeztetés nélkül. 1.20. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz vagy Posta Pontra (Posta csomagautomata, webox) szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat a Megrendelő viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. A megrendelések összevonására csak a mentorhaz.kristalyvirag@gmail.com címre írt kérvényezés után van lehetőség.

1.21. A megrendeléseket a Szolgáltató azt követően teljesíti, hogy a Megrendelő a termék vagy szolgáltatás árát kifizeti. Utánvétes fizetés esetén a csomag díja átvételkor fizetendő, közvetlenül az átvételi ponton, vagy a szállítmányozó cégnél. Az utánvétes szállítás esetén Szolgáltató külön díjat számol fel.

1.22. A Megrendelőnek lehetősége van az alábbi módon kifizetnie a terméket vagy szolgáltatást:

 • Banki előre utalás
 • Bankkártyás fizetés
 • PayPal

1.23. Megrendelő a bankkártyás fizetést BARION fizetési móddal veheti igénybe Szolgáltató oldalán.

Mi az a Barion fizetési mód? A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházakban, mobil alkalmazásokban. A bankkártyás fizetésnek Önnek nincs plusz költsége, az teljesen díjmentes. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, így sem most és sem a jövőben nem szükséges külön költséggel kalkulálnia. A Barion egyenlegkezelés szintén ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

A BARION fizetési módról itt olvashat bővebben.

1.24. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Weboldalon megjelölt helyszínen teljesíti.

Elállás és felmondás joga, kellékszavatosság

1.23 A Megrendelő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint termék vásárlása esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/ felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Megrendelő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a Megrendelőnek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozata megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a Megrendelőt indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, amely jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének, akár a 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó távollevők között kötött szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Vállalkozást jogszabály alapján a szerződéstől való elállás joga – mind termék, mind szolgáltatás esetén – nem illeti meg.

Ha az Megrendelő az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén:

GerincZóna Bt. 1221 Budapest, Gerinc utca 22.

e-mail: mentorhaz@kristalyvirag.hu +3620/4046455 (hétfő-csütörtök 9:00-14:00)

A Megrendelő a www.mentorhaz.kristalyvirag.hu található elállási/felmondási nyilatkozatot kitöltve és e-mail útján eljuttatva is gyakorolhatja az elállás jogát.

Ha a Megrendelő emellett dönt, a Szolgáltató az elállás/felmondás megérkezését elektronikusan visszaigazolja.

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Ha az Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, illetve a termék visszaérkezését követően a Szolgáltató visszatéríti az Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket. A Megrendelő köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli.

A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát a Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint az alábbi esetekben: a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 1. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ;
 2. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 3. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. j) hírlap, folyóirat, könyv, jegyzet és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű- kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

1.24. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetésére csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással, postai csekken kerülhet sor. Megrendelő irodájában személyes ügyintézésre akkor van lehetőség, ha a Megrendelő vagy a Megrendelő által meghatalmazott személy hozza vissza a terméket. A Szolgáltató igényt tarthat azonban a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére. A visszatérítést a Szolgáltató lakcímre küldéssel, vagy bankszámlára utalással tudja teljesíteni, így kérjük, hogy lehetőség szerint elállás esetén az elállási nyilatkozat mindenképpen tartalmazza a Megrendelő lakcímét, vagy bankszámlaszámát, amin a visszatérítést fogadni tudja. A szükséges adatok hiányában a pénz visszatérítése hosszabb időt vehet igénybe.

1.25. Ha a Megrendelő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatéríti a Szolgáltató a Megrendelő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

1.26. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt vagy ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, amelyre vonatkozó részletes tájékoztató a www.mentorhaz.kristalyvirag.hu oldalon található.

Panaszkezelés

1.27. A Megrendelő a megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az mentorhaz@kristalyvirag.hu címen, illetve a +3620/4046455 telefonszámon (hétfő-csütörtök 9:00-14:00 közötti időpontban). A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

1.27.1. Szóbeli panasz

Az Megrendelő szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Megrendelő a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Megrendelő panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Megrendelővel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Megrendelőnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

 1. a) az Megrendelő neve;
 2. b) az Megrendelő lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 3. c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 4. d) az Megrendelő panaszának részletes leírása
 5. e) az Megrendelő által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító
 6. g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Megrendelő aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt

szóbeli panasz esetén elvárt);

1.27.2. Írásbeli panasz Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Megrendelőnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja. A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Megrendelő valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

1.27.3. Panasznyilvántartás A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Megrendelőtől:

▪ Megrendelő neve

▪ Megrendelő lakcíme, székhelye, levelezési címe

▪ Megrendelő telefonszáma

▪ értesítés módja

▪ panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma

▪ panasz leírása, oka

▪ Megrendelő panasszal kapcsolatos igénye

▪ a panasz alátámasztásához szükséges, az Megrendelő birtokában lévő dokumentumok másolata

▪ a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A Szolgáltató a panaszkezelés során a Megrendelő által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi. A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

A termékekről és szolgáltatásokról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

1.27.4. Jogorvoslat Amennyiben az Megrendelő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Megrendelő az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefonszám: +36-1 450-2598

A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat az Megrendelő:

Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefon+36-1 488 21 31

Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek járásbíróság illetékességébe tartozó ügyekben kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1.28. A Szolgáltató által üzemeltetett www.mentorhaz.kristalyvirag.hu oldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 1.29. A Szolgáltató z Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Megrendelő a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el: 1.30 Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre. 1.31.Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Megrendelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg.

A GerincZóna Bt. (Németh Krisztina Mentorháza) „ÁSZF”-je semmilyen formában nem másolható, nem terjeszthető, nem vehető át az oldal üzemeltetőjének írásos beleegyezése nélkül. Az „ÁSZF” engedély nélküli másolása jogi következményeket von maga után.

 

Budapest, 2018. január 30.

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt, ……………………………………………

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a GerincZóna Bt. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. A vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra nem köteles.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere, célja és az adatkezelő személye Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait. Jelen adatvédelmi politikára, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal. A jelen adatvédelmi politika célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatkezelő adatai: GerincZóna Bt. (továbbiakban: Bt.) Székhely: 1221 Budapest, Gerinc utca 22. Cégjegyzékszám: 01-06-786392

 1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak meghatározása személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok; Adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is; Adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől; Adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; Adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg; Adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; Adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora; Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. Felhasználó: az a természetes személy, aki adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja az adatkezelő által a regisztrációhoz kért, e szabályzatban hivatkozott adatait.

 

 1. Adatkezelési alapelvek 1. adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni; 2. adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni; 3. adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl; 4. adatoknak pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük; 5. adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé, 6. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is, 7. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 2. Adatalanyt védő további garanciák Mindenkinek joga van arra, hogy 1. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről; 2. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
 3. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon; 4. jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Személyes adat akkor kezelhető, ha 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Különleges adat akkor kezelhető, ha

 

1. az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy 2. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli; 3. egyéb esetekben azt törvény elrendeli. Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján), ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Adatkezelés célhoz kötöttsége Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés célja: Adatbázis építés, elektronikus értékesítés, hírlevél küldés, marketing célú adatkezelés. A Felhasználó a regisztrációval a Bt. által működtetett valamennyi kereskedelmi honlaphoz) tartozó adatbázisba is regisztrálásra kerül. A Szolgáltató által működtetett honlapok következők:

Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a saját, az adatkezelő cégcsoportjának a tagjai és partnerei termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlat nyújtására is felhasználhatja, amennyiben a hírlevelek küldéséhez a felhasználó külön hozzájárult. Felhasználó az oldalon történő regisztrációval, a személyes adatok megadásával és az erre vonatkozó hivatkozás kifejezett elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken kapcsolatba lépjen vele. A megkeresés történhet elektronikusan, telefonon, vagy postai úton. A Felhasználó regisztráció során, vagy azt követően bármikor megadott, kifejezett hozzájárulása esetén a Felhasználó adatkezelő által kezelt összes személyes adata továbbításra kerülhet a Bt. által működtetett weboldalak részére (www.kristalyvirag.hu, www.mentorhaz.kristalyvirag.hu )

A jelen pontban meghatározott adattovábbítás célja az adatbázis építés, elektronikus értékesítés, hírlevél küldés, illetve marketing célú adatkezelés. Adatkezelő a honlap működéséhez kapcsolódóan, illetve a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben rendszerüzeneteket küldhet a felhasználóknak. A regisztrációval felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat Adatkezelő feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja. Adatbiztonság: Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

 1. Adatvédelmi irányelvek A Bt. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé (adatvédelmi nyilatkozat), amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően a Bt. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. A Bt. kezelésében lévő adatok megismerésére a Bt. valamennyi munkavállalója és vezető tisztségviselője jogosult. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Bt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A Bt. az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Bt. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. A Bt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3. személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. Bár a Bt. jelenleg nem kínál kifejezetten 18 éven aluli gyerekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 18 éves aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 18 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a felhasználói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni). Amikor felhasználóink az oldalainkon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor a Bt. által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a felhasználók bizonyos személyes adatainak (például nevének, e-mail címének) megadása, illetve ismerete. Természetesen a név és e-mail cím megadásánál a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy ne a valódi nevüket, hanem fedőnevet használjanak. Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni. Jelen adatvédelmi politika a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Bt. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra az adatvédelmi politika hatálya nem terjed ki. Amennyiben a Bt. egyes oldalain regisztrációra kérjük felhasználóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl: bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Bt. – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Amennyiben felhasználóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A Bt. biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy a felhasználóink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól az adatok törléséig terjed.
 2. Mindezen keretek között a Bt. által az adatgyűjtés során alkalmazott szabályok A szervereink által automatikusan naplózott információk. Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. Cookie-k. A Bt. és partnerei egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Bt. előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok. Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy az igénybe vett szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon biztosíthassuk, statisztikai adatokat nyerjünk róluk, vagy a fizető szolgáltatások díjfizetését biztosítsuk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket. Különleges adatokat soha nem kérünk “kötelező” jelleggel megadni egy regisztráció sikerességéhez. Az ilyen adatok szolgáltatása a felhasználó döntésétől függ és ilyeneket kizárólag írásbeli hozzájárulás alapján tartunk nyilván. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át. Nyilvános kommunikációs lehetőségek. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Bt-nek joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Bt. írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át. Linkek. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Bt. nem vállal felelősséget.
 3. Amennyiben felhasználóink úgy gondolják, hogy megsértettük személyes adataik védelméhez való jogukat, igényükkel bírósághoz fordulhatnak, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) segítségét is.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a felhasználó (érintett) választása szerint – a felhasználó (érintett) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jogorvoslatokra, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Pin It on Pinterest

Oszd meg ha tetszett!

Köszönöm a megosztást és azok is, akiknek érdekes lehet. Szeretni fognak érte!